ZAWORY MIESZAJĄCE - TERMOSTATYCZNE "TM"

Zobacz także informacje na temat mechanicznych zaworów mieszających:
  - trójdrogowych;
  - czterodrogowych;

Zawory o średnicach powyżej 3/4" - poniżej

  Proponujemy Państwu termostatyczne zawory mieszające typu TM mające wykorzystanie w systemach ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych.
TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY "TM" Z GŁOWICĄ
(zawory o rozmiarach DN15 - 1/2" i DN22 - 3/4")
- Większe rozmiary - PONIŻEJ -

Zasada działania
a) Jako zawór mieszający dla ciepłej wody użytkowej i instalacji grzewczych.
Bardzo czuły element termiczny umieszczony na wyjściu zaworu steruje trzpieniem regulującym proporcje przepływu gorącej i zimnej wody, tak by wymieszana woda miała temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła nastawczego. Na wejściach zimnej i gorącej wody zastosowano "miękkie uszczelnienia" umożliwiające: 


- odcięcie dopływu gorącej wody, gdy przerwany został dopływ wody zimnej pod warunkiem, że temperatura gorącej wody na wejściu jest co najmniej 10K większa niż ustawiona temperatura wody zmieszanej,
- odcięcie dopływu zimnej wody, gdy przerwany został dopływ wody gorącej.
b) Jako zawór rozdzielający w systemach centralnego ogrzewania:

W tych zastosowaniach przepływ przez zawór odbywa się w odwrotnym kierunku w stosunku do przypadku zastosowania go jako zawór mieszający. Woda wejściowa przepływa wokół czujnika i reguluje ustawienie tłoczka. Tak więc dla temperatur większych od temperatury nastawy woda powraca do obwodu grzewczego, a dla temperatur niższych od temperatury nastawy woda powraca do kotła.

Podsumowując - automat mieszający TM jest termostatycznym 3-drogowym zaworem służącym do ustawiania temperatury wody w układach ciepłej wody użytkowej oraz oraz innych układach grzewczych np. podłogowych. Żądaną temperaturę wody uzyskujemy przez ręczne ustawienie pokrętła zaworu w zakresie 35 - 65°C. Posiada onzłącza zaciskowe do szybkiego montażu. Na zamówienie może być wyposażony w końcówkę do lutowania. W celu uniemożliwienia cyrkulacji grawitacyjnej może być wyposażony w zawór zwrotny. Jego funkcja jest zależna od sposobu montażu.

Zastosowanie

Termostatyczne zawory mieszające TM regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:

do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej - układy z dwoma źródłami energii TM15 lub TM22. Nie zalecamy do stosowania z cyrkulacją CWU.
w systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym lub do ograniczania temperatury powrotu do kotła TM50 - 1/2" lub TM200 - 3/4".  Zalecany do stosowania z cyrkulacją CWU.

WW miejscach, w których system zasilania wodą zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy założyć zawór zwrotny. Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściach.

Budowa

Termostatyczny zawór mieszający składa się z:

obudowy;
pokrętła nastawczego;
termostatu.

Właściwości

Element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę otaczającej go wody, nawet przy małych przepływach;
Prosty sposób ustawiania wybranej temperatury wody.
Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcinane, gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody pod warunkiem, że temperatura na wejściu gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa niż temperatura wody zmieszanej.
Wejście zimnej wody jest automatycznie odcinane, gdy przerwany zostanie dopływ wody gorącej.

litrów na sekundę (l/s) przy odpowiednim ciśnieniu (kPa))

      

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne Jednostki DN 15, DN 20
Ciśnienie nominalne Bar 10
Zakres regulacji temperatury oC 35 - 65
Maksymalna temperatura pracy oC 90
Materiał - mosiądz
Wielkość przyłącza cale (") 1/2 ; 3/4
Medium - woda
Pozycja montażowa - dowolna
Waga kg 0,35 / 0,45

Typowe zastosowania

   Termostatyczne zawory mieszające TM stosuje się do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej lub wody w następujących typach instalacji:
a) Ciepła woda użytkowa TM15 lub TM22: 
pojedyncze lub wielorodzinne gospodarstwa domowe;
remontowane budynki mieszkalne;
żłobki i przedszkola;
szkoły;
hotele;
kuchnie gastronomiczne;
zastosowania przemysłowe: do sterowania zarówno jako zawór centralny jak i zawór przy odbiorze;
b) Centralne ogrzewanie TM50, TM200 lub TM300:
jako zawór mieszający dla systemów ogrzewania podłogowego;
jako zawór rozdzielający do ograniczania temperatury powrotu do kotła
   
UWAGA: Przed zakupem dokładnie wypytaj naszego sprzedawcę o interesującą Ciebie zasadę działania poszczególnych zaworów i odpowiedni dobór zaworu.

ZAWORY TERMOSTATYCZNE TM300 - duże

Zastosowanie:
Termostatyczne zawory mieszające z serii TM znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z lub bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej wody niezależnie od zmian temperatury w zasobniku lub buforze ciepłej wody.  Zawory mieszające mają również zastosowanie w instalacjach energii alternatywnej tj. systemy solarne lub kotłowe na paliwo stałe. 

Własności:
duży przepływ
mały ciężar
dokładność regulacji
ochrona przed poparzeniem
do działania nie potrzebna energia zewnętrzna
bezpośrednie połączenie z obiegiem cyrkulacji
( z wyjątkiem ½”)
niezawodność działania

MATERIAŁY
korpus z brązu
wkład mieszający ze stali nierdzewnej

DZIAŁANIE
   Temperatura wody zmieszanej jest odbierana przez wkład termostatyczny A, który porównując temperaturę wody zmieszanej z zadaną zmienia położenie tłoka B, umieszczonego na trzpieniu C, regulując dopływ wody gorącej. Tłok B zmienia położenie do chwili, gdy temperatura zmieszanej wody osiągnie wartość nastawy.

DANE TECHNICZNE

Medium:  woda
Zakres nastaw:  36 … 53 ºC
Nastawa fabryczna:  48 ºC
Dokładność regulacji:  +/- 1 ºC
Maksymalna temperatura: 90 ºC
Maksymalne ciśnienie:  10 bar
Dopuszczalna różnica ciśnienia pomiędzy ciepłą/zimną wodą:
maks. 2 bary
Współczynnik przepływu:  patrz wykres poniżej
Przyłącze gwintowane:  ½” - 2” (TM340)
                kołnierzowe: DN65 i DN80 – TM341
Zmiana nastawy fabrycznej

Zawory mieszające serii TM340 – TM341 są wyposażone w element termostatyczny, który nastawiony jest na wartość fabryczną podaną w tabeli na następnej stronie. Nastawa temperatury może być korygowana wyłącznie w granicach odpowiedniego dla zaworu obszaru regulacji temperatury zmieszanej wody. W celu zmiany temperatury nastawy należy zastosować klucz 6- kątny załączony do zaworu. W celu podwyższenia temperatury nastawy obracać kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrót w przeciwnym kierunku obniżenie wartości nastawy.

Wersje
TM340. ... = przyłącza gwintowane
TM341. ... = przyłącza kołnierzowe PN10

Instrukcja montażu
Zawory mieszające mogą być zainstalowane w dowolnym położeniu
W przypadku wykonywania ewentualnych połączeń spawanych, podczas czynności spawania zawór mieszający należy chronić przed uszkodzeniem termostatu lub elementów uszczelniających
Zalecane jest zainstalowanie zaworów odcinających na przewodach przyłączeniowych zawór mieszający
Piankowe opakowanie można wykorzystać jako izolację termiczna zaworu

Temperatura wody gorącej musi być co najmniej 5 K wyższa od temperatury wody zmieszanej

Typowe zastosowania
Zawory mieszające serii TM340 – TM34 dzięki swojej charakterystyce stosowane są w instalacjach, gdzie wymagana jest kontrola temperatury wody zmieszanej z wysoką dokładnością regulacji. Zawory instalowane są w systemach zasilania ciepłej wody użytkowej w budynkach przemysłowych i komercyjnych tj.:
domki jedno- i wielorodzinne
domach wypoczynkowych
szkołach i żłobkach
hotelach i kempingach
stołówkach zakładowych
koszarach wojskowych
budynkach przemysłowych i handlowych
ośrodkach sportowych i pływalniach
instalacjach solarnych i na paliwo stałe

Zobacz także informacje na temat mechanicznych zaworów mieszających:
  - trójdrogowych;
  - czterodrogowych;

Cennik urządzeń   

- zobacz - 

Wpisz się do "KSIĘGI GOŚCI"   

- zapraszamy - 

Pytania do nas prosimy kierować telefonicznie, listownie na adres firmy lub elektronicznie na podany niżej adres.
Adres naszej skrzynki to:

 biuro@termsystem.com 

 Z A P R A S Z A M Y

(99kB)