UPUSTOWE ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory upustowe proponowane przez firmę TREM-SYSTEM służą miedzy innymi do zabezpieczenia urządzeń grzewczych takich jak kotły i piece CO oraz kominki z płaszczem wodnym -  przed przegrzaniem. Podłącza się się go do urządzenia zdolnego odebrać nagromadzone w nadmiarze ciepło. Urządzenie to nazywamy odbiornikiem ciepła. W większości przypadków rolę taką spełnia wężownica schładzająca zamontowana w górnej części urządzenia grzewczego (kotła lub kominka).

Rolę taką pełnić może także urządzenie zdolne do pracy na grawitacji podłączone w odpowiedni sposób, np. płaszczowy ogrzewacz wody OKCV lub zbiornik akumulacji ciepła.

Rys. Termostatyczny zawór spustowy  bezpośredniego działania STS

Montaż i zasada działania

Po przekroczeniu przez wodę grzewczą (np. w kotle) temperatury 95°C, zawór ten otwiera przepływ wody chłodzącej (z sieci wodociągowej) przez wymiennik termiczny schładzania kotła, który umieszczony jest w górnej części korpusu kotła  lub przez odbiornik ciepła, który podłączony jest odpowiednio do kotła. W ten sposób zawór zapobiega przed znacznym wzrostem temperatury.
  
Zastosowanie termostatycznego zaworu spustowego STS eliminuje konieczność montowania innego odbiornika ciepła. Polecany jest zwłaszcza, gdy brak jest miejsca na ogrzewacz lub zbiornik oraz gdy ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w innym urządzeniu (np. w elektrycznym podgrzewaczu wody).

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne zaworu termostatycznego STS
Wielkość instalacji grzewczej  Max. 93 kW (80 000 kcal/h)
Temperatura pracy  95°C
Przepływ  2000 kg/h przy min. ciśnieniu przepływu 100 kPa
Gwint czujnika  G 1/2"
Gwint wewnętrzny  Rp 3/4"

TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE

 - zobacz więcej -

Wpisz się do "KSIĘGI GOŚCI"   

 - zapraszamy - 

Pytania do nas prosimy kierować telefonicznie, listownie na adres firmy lub elektronicznie na podany niżej adres.
Adres naszej skrzynki to:

 biuro@termsystem.com 

 Z A P R A S Z A M Y

(99kB)