ZAWORY MIESZAJĄCE - TRÓJDROGOWE

ZOBACZ KATALOG ZAW. MOSIĘŻNYCH!!!  

 - zobacz -

ZOBACZ KATALOG ZAW. ŻELIWNYCH!!!  

 - zobacz -
 

Dane techniczne zaworów trójdrogowych 

 - zobacz -

Zastosowanie zaworów mieszających - dlaczego, na co i po co ???

Przez nazwę zawory mieszające należy rozumieć armaturę, zapewniającą regulację systemu centralnego ogrzewania realizowana na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z zasilania źródła ciepła, oraz powrotu z instalacji grzewczej. Jest to najczęściej stosowana metoda z uwagi na dopasowanie parametrów czynnika grzewczego do potrzeb systemu grzewczego.

Zaletami takiego sposobu regulacji są przede wszystkim:
stały przepływ objętościowy czynnika grzewczego w całym układzie grzewczym;
równomierne obciążenie cieplne wszystkich odbiorników ciepła;
możliwość płynnej regulacji temperatury czynnika grzewczego;
zminimalizowanie różnic temperatur w źródle ciepła, pomiędzy zasilaniem i powrotem;
poprawienie jakości regulacji zaworów grzejnikowych wyposażonych w głowice termostatyczne;
jeżeli chodzi o zawory trójdrogowe, to istnieje możliwość wykorzystania ich jako armatury rozdzielającej w strefowych systemach cieplnych;
jeżeli chodzi o zawory czterodrogowe, to największą ich zaletą jest ochrona kotła przed niskotemperaturową korozją, poprzez podwyższenie (podmieszanie) temperatury powrotu;
następną zaletą zaworów czterodrożnych, jest możliwość podłączenia podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (C.W.U) do obiegu kotłowego;
oraz stosunkowo niewielka cena do ich wielu zalet i pożytku.

Dane techniczne zaworów trójdrogowych 

 - zobacz -

Dobranie odpowiedniego zaworu mieszającego.

W celu optymalnego wykorzystania funkcji mieszacza, konieczne jest prawidłowe ustalenie jego wielkości nominalnej DN. Zastosowanie nieprawidłowej DN mieszacza prowadzi do tego, że nie są zagwarantowane możliwości regulacji w całej rozpiętości skali mieszacza. Ograniczenie jest tym większe, im większe jest odchylenie od prawidłowo ustalonych wielkości.
Poniżej przedstawiono sugestie doboru zaworu mieszającego do mocy kotła:

kocioł (piec) o mocy 18 kW - DN25;
kocioł (piec) o mocy 25 kW - DN25, DN32;
kocioł (piec) o mocy 40 kW - DN32, DN40;
kocioł (piec) o mocy 60 kW - DN40, DN50;
kocioł (piec) o mocy 80 kW - DN50, DN65.
kocioł (piec) o mocy 100 kW - DN50, DN65 i więcej

PRZEZNACZENIE I FUNKCJE ZAWORÓW TRÓJDROŻNYCH

Mieszacze trójdrożne są przeznaczone do systemów, gdzie zachodzi konieczność ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową, zwłaszcza przydatne są do wszystkich rodzajów ogrzewań akumulacyjnych oraz do regulacji poszczególnych stref ogrzewania zasilanych ze wspólnego rozdzielacza, itp. Urządzenie to zalecamy stosować we wszystkich układach z kotłem na paliwo stałe gdzie naczynie otwarte jest podłączone za zaworem mieszającym (np. z ostatniego grzejnika).

Funkcja mieszania (stały przepływ, regulowana temperatura)
   Trójdrożne mieszacze MIX są przeznaczone do regulacji mieszającej. Realizują tzw. regulację jakościową mieszając wodę zasilającą z powrotną. Stopień zmieszania jest płynnie regulowany przez element wykonawczy (regulator + napęd) w taki sposób aby woda zasilająca instalację grzewczą zawsze miała temperaturę odpowiadającą aktualnym warunkom technicznym. Mieszacze MIX są przeznaczone przede wszystkim do regulacji oddzielnych stref grzewczych zasilanych z jednego rozdzielacza, do regulacji systemów akumulacji ciepła. Mogą być również stosowane do jednostrefowych układów grzewczych pod warunkiem, że źródło ciepła może być narażane na zjawisko korozji niskotemperaturowej..
Funkcja rozdziału (regulowany przepływ, stała temperatura)
   Zawory trójdrożne mogą być również wykorzystywane jako armatura rozdzielająca. Określony sposób zamontowania zaworu mieszającego umożliwia całkowity przepływ medium grzewczego do jednego z odbiorników w zależności od potrzeb lub dostarczenie do dwóch odbiorników. Regulacja w takim przypadku będzie ilościowa (regulowany przepływ, stała temperatura). Ten sposób regulacji jest najczęściej stosowany do szybkiego przygotowania ciepłej wody użytkowej.

ZALETY ZAWORÓW TRÓJDROŻNYCH

Pozwalają na płynną regulację temperatury wody grzewczej, co pozwala optymalnie wykorzystać paliwo.

idealne dla instalacji wodnych ze źródłem ciepła odpornym na korozję;
dla wszystkich rodzajów ogrzewania akumulacyjnego (- system akumulacji ciepła - ZOBACZ -)
do regulacji rozbudowanych systemów grzewczych;
do systemów grzejnikowych;
do ogrzewania podłogowego.

Dane techniczne zaworów trójdrogowych 

 - zobacz -

SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

   Zawory mieszające są tak skonstruowane, że można je montować w różny sposób, po lewej lub po prawej stronie kotła. Możliwe jest to dzięki obróceniu dźwigni sterującej mieszacza oraz dwustronnej tabliczce z lustrzaną skalą. Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła. Zalecane jest, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około do 0,8 do 1,1 m od osi rury powrotnej obwodu grzewczego.

  Wszelkie szczegółowe informacje oraz schematy związane z odpowiednim montażem zaworów wraz z napędami, dołączane są wraz z urządzeniami.

  

UWAGA !
Z konstrukcyjnego wykonania wynika, że mieszacze nie mają właściwości zaworów odcinających i nie mogą gwarantować całkowitej szczelności nawet w położeniach krańcowych (zamkniętych). Przy pomiarze stwierdzono, że nieszczelność ta waha się w granicach 2 - 3 % całkowitego przepływu.

U W A G A !
Podłączenia zaworu mieszającego do sytemu grzewczego mogą dokonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone, np. współpracujący z nami serwisanci.

CENNIK URZĄDZEŃ 

 - zobacz -

Termostatyczne zawory mieszające 

 - zobacz więcej -

"Schematy podłaczeń"  zaworów 

 - zobacz więcej -

ZAWORY MIESZAJĄCE-CZTERODROGOWE 

 - zobacz więcej -

NAPĘDY ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

 - zobacz więcej -

Wpisz się do "KSIĘGI GOŚCI"   

 - zapraszamy - 

Pytania do nas prosimy kierować telefonicznie, listownie na adres firmy lub elektronicznie na podany niżej adres.
Adres naszej skrzynki to:

 biuro@termsystem.com 

 Z A P R A S Z A M Y

(99kB)