Kotły opalane drewnem

Zasada  spalania  drewna  w  naszych  kotłach

Pierwsze wzmianki o pirolizie pochodzą z okresu, kiedy zaczęto produkować węgiel drzewny. Do rozżarzonego ogniska wkładano polana i posypywano gliną, by drewno nie spaliło się na popiół. Wymaganą temperaturę utrzymywano przy pomocy kanałów doprowadzających powietrze przy ziemi. W ten sposób gorące jądro żarzyło się powoli otrzymując tylko niewielką ilość tlenu. Powodowało to, że drewno ulegało karbonizacji, a gaz drzewny ulatniał się do środowiska. Nie brano wówczas pod uwagę wykorzystania tego gazu. Zainteresowanie nim wzrosło w czasie badań nad pierwszymi silnikami wybuchowymi, które montowane były w prototypach „samojazdów”.

Jeszcze w latach '50 ubiegłego wieku można było spotkać pojazdy napędzane silnikami na gaz drzewny.  Do specjalnego kotła wsypywano kawałki drewna i po odczekaniu aż nowy wsad zacznie wytwarzać gaz drzewny można było ruszać w dalszą drogę. Bywało jednak, że kierowca poświęcał dużo czasu na uruchomienie pojazdu, ułożenie drewna lub udrożnienie przewodów. Drugą możliwością było zamontowanie w samochodzie zbiornika gazu, co jest popularne do dziś. Silniki te były inspiracją dla późniejszych silników na benzynę, które umożliwiły rozwój motoryzacji. W latach powojennych z powodu braku benzyny często dokładano do samochodów instalacje na gaz drzewny.

Zasada zgazowania drewna

Warunkiem podstawowym rozpoczęcia pracy kotła do pirolizy drewna jest utworzenie w komorze zgazowania gorącego jądra z paliwa nad palnikiem. Należy w tym momencie zaznaczyć, iż drewno użyte jako paliwo musi być przesuszone (15-25% wilgotności), gdyż zachodzi zależność im większa zawartość wody w paliwie, tym większe są straty energii cieplnej.
Jest to faza rozruchowa. Po jej zakończeniu zamykamy klapę kominową oraz drzwi popielnika wymuszając przepływ dymu przez dyszę do dolnej komory. Każdy widzialny dym zawiera gaz drzewny, który jest efektem niedoskonałego spalenia drewna. Do dyszy palnika kotła dostarczane są wszystkie uwolnione w trakcie procesu pirolizy składniki gazowe. W dyszy następuje zmieszanie gazu drzewnego z powietrzem wtórnym wtłaczanym przez otworki w dyszy za pośrednictwem podciśnienia które wytwarza wentylator wyciągowy w takiej ilości, aby proces spalania był wydajny i ekologicznie czysty. Następnie rozgrzana mieszanina gazu drzewnego z powietrzem wtórnym wpada do komory właściwego spalania gdzie następuje jej samozapłon. Temperatura uzyskiwana w komorze właściwego spalania osiąga poziom nawet do 1200°C. Jest to poziom temperatury porównywalny z palnikiem gazowym.

Więcej szczegółów poniżej.

Pobierz nasze katalogi.

- ZOBACZ KATALOG KOTŁA TERM-MA TURBO

!!! NOWOŚĆ - kotły TERM-MA TURBO PLUS z wentylatorem wyciągowym w STANDARDZIE !!!


Firma TERM-SYSTEM przedstawia Państwu kotły (piece) CO opalane drewnem jak również odpadami z drewna, brykietem drzewnym oraz węglem brunatnym o mocach od 15 do 80 kW.
Nieskotemperaturowe kotły wodne opalane drewnem TERM-MA TURBO to urządzenia nadające się do ogrzewania domków, mieszkań, obiektów przemysłowych i hal.

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń