Kotły na drewno TERM-MA TURBO

!!! NOWOŚĆ - kotły TERM-MA TURBO PLUS z wentylatorem wyciągowym w STANDARDZIE !!!


Firma TERM-SYSTEM przedstawia Państwu kotły (piece) CO opalane drewnem jak również odpadami z drewna, brykietem drzewnym oraz węglem brunatnym o mocach od 15 do 80 kW.
Nieskotemperaturowe kotły wodne opalane drewnem TERM-MA TURBO to urządzenia nadające się do ogrzewania domków, mieszkań, obiektów przemysłowych i hal.

Konstrukcja kotłów przystosowana jest do spalania suchego drewna w postaci polan o maksymalnej długości 500 mm oraz innych odpadów z drewna.  Bardzo ważne by było ono suche - wysezonowane minimum 0,5 roku przy mniejszych kawałkach oraz 1 roku przy większych kawałkach drewna. Po jego spaleniu pozostaje bardzo niewielka ilość popiołu 1-2% który można wykorzystać jako nawóz np. do kwiatów. Konstrukcja kotła pozwala na 8-12 godzinną pracę kotła bez konieczności załadunku paliwa.
 
Konstrukcja kotła TERM-MA TURBO

Kotły wykonane są z wysokiej jakościowo blachy kotłowej o grubości 6mm oraz blachy stopowej stosowanej na płaszcz zewnętrzny kotła o grubości 4mm. Kocioł posiada ruszt wodny wykonany jest ze specjalnego żarobetonowego materiału odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz ze specjalnej żaroodpornej dyszy w której to następuje proces spalania gazu drzewnego wraz z odpowiednią ilością powietrza pierwotnego i wtórnego.
Płaszcz wewnętrzny kotła wykonany jest z wysokiej jakościowo pospawanej blachy kotłowej. Tworzy on komorę zasypową paliwa w jego górnej części oraz komorę spalania gazu drzewnego w części dolnej. W tylnej części kotła umieszczony jest wymiennik rurowy odbierający ciepło ze spalanego się drewna. Całość regulowana jest za pomocą odpowiedniego sterownika który wraz z wentylatorem wyciągowym kontroluje poprawność spalania oraz temperaturę wody w kotle.
Korpus kotła pokryty jest na zewnątrz blachą izolacyjną z warstwą wełny izolacyjnej. Starannie wykonane żeliwne drzwi kotła z elementami izolacyjnymi powodują iż urządzenia posiada estetyczny i solidny wygląd oraz bardzo dobrze zaizolowaną powierzchnię zewnętrzną kotła.

Głównymi elementami składowymi kotła są:

 • hermetyczna komora zgazowania drewna będąca jednocześnie komorą załadowczą. Odpowiednia ilość powietrza pierwotnego podawanego za pośrednictwem wentylatora wyciągowego i mieszanka gazu drzewnego pozwala uzyskując wysokie parametry spalania i niskie emisje spalin (ekologiczny proces spalania).
 • dysza z betonu ogniotrwałego - palnik, w którym miesza się powstający gaz drzewny z powietrzem wtórnym.  Powstaje palna mieszanina ulegająca samozapłonowi w temperaturze ok. 550°C
 • przestrzeń dopalania - główna komora spalania, w której uzyskuje się temperaturę dochodzącą nawet do 1200°C, komora ta jest jednocześnie swego rodzaju popielnikiem
 • płomieniówkowy wymiennik ciepła typu spaliny - woda, ogrzewający wodę instalacyjną
 • wentylator wyciągowy (NOWOŚĆ)  współpracujący ze sterownikiem mikroprocesorowym nadzorującym poprawność całego procesu spalania.
 • regulator (sterownik) z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w standardzie
 • czujnik temperatury spalin (OPCJA) poprawiający proces spalania drewna, zmniejszający zużycie drewna o polepszający proces spalania
komora załadowcza kotła komora spalania palący się gaz drzewny wentylator wyciągowy

 

Schemat kotła TERM-MA TURBO

Głównymi elementami składowymi kotła są:

 • hermetyczna komora zgazowania drewna będąca jednocześnie komorą załadowczą przy odpowiedniej ilości powietrza pierwotnego oodawanego za pośrednictwem podciśnienia wytworzonego przez wentylatora wyciągowy wytwarza się w niej gaz drzewny
 • dysza z betonu ogniotrwałego n palnik, w którym miesza się powstający gaz drzewny z powietrzem wtórnym powstaje palna mieszanina ulegająca samozapłonowi w temperaturze 560°C
 • przestrzeń dopalania n główna komora spalania, w której uzyskuje się temperaturę 1200°C, komora ta jest jednocześnie swego rodzaju popielnikiem
 • płomieniówkowy wymiennik ciepła typu spaliny - woda, ogrzewający wodę instalacyjną
 • wentylator wyciągowy współpracujący ze sterownikiem mikroprocesorowym nadzorującym poprawność całego procesu spalania.

Regulacja kotła

W oferowanych kotłach na drewno typu TERM-MA TURBO oferujemy elektroniczne regulatory temperatury kotła (sterowniki kotła) z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem.
Regulator ma następujące funkcje:

 • funkcję rozpalania kotła - praca ręczna
 • załączanie i wyłączanie wentylatora w kotle;
 • załączanie i wyłączanie pompy obiegowej CO;
 • ustawianie siły wyciągu wentylatora;
 • ustawianie czasów przedmuchu powietrzem komory spalania;
 • w dodatkowej opcji możliwość sterowania pompą CWU.

Na regulatorze ciągle wyświetlana jest temperatura zadana na regulatorze oraz temperatura jaką aktualnie posiada kocioł.  Sterownik charakteryzują przejrzystość wszystkich opcji oraz łatwa obsługa. 

Dane techniczne kotła

TYP  KOTŁA TERM-MA TURBO   15 20 25 31 40 49 80
MOC MAKSYMALNA kW 18 20 25 31 40 49 80
POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁAD. dm3 80 100 125 140 165 190 350
CIĄG MKOMINOWY Pa 15 20 25 25 25 30 35
SZEROKOŚĆ mm 550 550 550 620 620 710 710
GŁĘGOKOŚĆ mm 830 980 980 980 980 980 1330
WYSOKOŚĆ mm 1100 1100 1190 1190 1270 1270 1370
DŁUGOŚĆ KOMORY ZAŁADOWCZEJ mm 400 550 550 550 550 550 700
ŚREDNICA KOMINA mm 160
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY   rura z gwintem 6/4" 2"
WAGA KOTŁA kg 310 350 380 430 510 550 810
MOC ZNAMIONOWA W 55
SPRAWNOŚĆ % 88 - 89
PALIWO   suche drewno o wilgotności 20%
Orientacyjne zużycie suchego drewna w sezonie grzewczym  m.p. 12-16 15-20 20-24 25-30 35-40 38-45 70-80
Maksymalna powierzchnia grzewcza*  m2 120 150 200 250 320 395 640

* - maksymalna powierzchnia grzewcza dotyczy pomieszczeń nie przekraczających wysokości 2,5m.

Wersje  kotłów TERM-MA TURBO

Aktualnie firma TERM-SYSTEM oferuje Państwu następującą wersje kotłów:

 • Wersja TURBO PLUS na wyposażeniu posiada sterowanie temperaturą kotła oraz wentylatorem wyciągowym, wraz z w wężownicą schładzającą kocioł, zapobiegającą przed niekontrolowanym wzrostem temperatury kotła.
  Istnieje możliwość zamówienia kotła w wersji bez wężownicy schładzającej na indywidualne zamówienie klienta.
 • Wersja TURBO PLUS + czujnik spalin  posiada dodatkowo czujnik temperatury spalin (opcja dodatkowa), dopłata 125 zł netto + VAT.
Czytany 6467 razy

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń