Wydrukuj tę stronę

TM-300

Zastosowanie:

Termostatyczne zawory mieszające z serii TM znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z lub bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej wody niezależnie od zmian temperatury w zasobniku lub buforze ciepłej wody.  Zawory mieszające mają również zastosowanie w instalacjach energii alternatywnej tj. systemy solarne lub kotłowe na paliwo stałe.

 Własności:

 • duży przepływ
 • mały ciężar
 • dokładność regulacji
 • ochrona przed poparzeniem
 • do działania nie potrzebna energia zewnętrzna
 • bezpośrednie połączenie z obiegiem cyrkulacji ( z wyjątkiem ½”)
 • niezawodność działania
 • materiały: korpus z brązu, wkład mieszający ze stali nierdzewnej

Działanie:

Temperatura wody zmieszanej jest odbierana przez wkład termostatyczny A, który porównując temperaturę wody zmieszanej z zadaną zmienia położenie tłoka B, umieszczonego na trzpieniu C, regulując dopływ wody gorącej. Tłok B zmienia położenie do chwili, gdy temperatura zmieszanej wody osiągnie wartość nastawy.

Dane techniczne:

Medium:  woda
Zakres nastaw:  36 … 53 ºC
Nastawa fabryczna:  48 ºC
Dokładność regulacji:  +/- 1 ºC
Maksymalna temperatura: 90 ºC
Maksymalne ciśnienie:  10 bar
Dopuszczalna różnica ciśnienia pomiędzy ciepłą/zimną wodą:
maks. 2 bary
Współczynnik przepływu:  patrz wykres poniżej
Przyłącze gwintowane:  ½” - 2” (TM340), kołnierzowe: DN65 i DN80 – TM341    

Zmiana nastawy fabrycznej:

Zawory mieszające serii TM340 – TM341 są wyposażone w element termostatyczny, który nastawiony jest na wartość fabryczną podaną w tabeli na następnej stronie. Nastawa temperatury może być korygowana wyłącznie w granicach odpowiedniego dla zaworu obszaru regulacji temperatury zmieszanej wody. W celu zmiany temperatury nastawy należy zastosować klucz 6- kątny załączony do zaworu. W celu podwyższenia temperatury nastawy obracać kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrót w przeciwnym kierunku obniżenie wartości nastawy.

Wersje
TM340. ... = przyłącza gwintowane
TM341. ... = przyłącza kołnierzowe PN10

Instrukcja montażu:

 • Zawory mieszające mogą być zainstalowane w dowolnym położeniu
 • W przypadku wykonywania ewentualnych połączeń spawanych, podczas czynności spawania zawór mieszający należy chronić przed uszkodzeniem termostatu lub elementów uszczelniających
 • Zalecane jest zainstalowanie zaworów odcinających na przewodach przyłączeniowych zawór mieszający
 • Piankowe opakowanie można wykorzystać jako izolację termiczna zaworu
 • Temperatura wody gorącej musi być co najmniej 5 K wyższa od temperatury wody zmieszanej

Typowe zastosowania:

Zawory mieszające serii TM340 – TM34 dzięki swojej charakterystyce stosowane są w instalacjach, gdzie wymagana jest kontrola temperatury wody zmieszanej z wysoką dokładnością regulacji. Zawory instalowane są w systemach zasilania ciepłej wody użytkowej w budynkach przemysłowych i komercyjnych tj.:

 • domki jedno- i wielorodzinne
 • domach wypoczynkowych
 • szkołach i żłobkach
 • hotelach i kempingach
 • stołówkach zakładowych
 • koszarach wojskowych
 • budynkach przemysłowych i handlowych
 • ośrodkach sportowych i pływalniach
 • instalacjach solarnych i na paliwo stałe

 

Czytany 3871 razy