Zawory trójdrogowe

Przeznaczenie i funkcje zaworów mieszających trójdrożnych

Zawory mieszające trójdrogowe popularnie nazywane mieszaczami trójdrożnymi są przeznaczone do systemów, gdzie zachodzi konieczność ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową, zwłaszcza przydatne są do wszystkich rodzajów ogrzewań akumulacyjnych oraz do regulacji poszczególnych stref ogrzewania zasilanych ze wspólnego rozdzielacza, itp. Urządzenie to zalecamy stosować we wszystkich układach z kotłem na paliwo stałe gdzie naczynie otwarte jest podłączone za zaworem mieszającym (np. z ostatniego grzejnika).

  • Funkcja mieszania (stały przepływ, regulowana temperatura) - Trójdrożne mieszacze są przeznaczone do regulacji mieszającej. Realizują tzw. regulację jakościową mieszając wodę zasilającą z powrotną. Stopień zmieszania jest płynnie regulowany przez element wykonawczy (regulator + napęd) w taki sposób aby woda zasilająca instalację grzewczą zawsze miała temperaturę odpowiadającą aktualnym warunkom technicznym. Mieszacze są przeznaczone przede wszystkim do regulacji oddzielnych stref grzewczych zasilanych z jednego rozdzielacza, do regulacji systemów akumulacji ciepła. Mogą być również stosowane do jednostrefowych układów grzewczych pod warunkiem, że źródło ciepła może być narażane na zjawisko korozji niskotemperaturowej..
  • Funkcja rozdziału (regulowany przepływ, stała temperatura) - Zawory trójdrożne mogą być również wykorzystywane jako armatura rozdzielająca. Określony sposób zamontowania zaworu mieszającego umożliwia całkowity przepływ medium grzewczego do jednego z odbiorników w zależności od potrzeb lub dostarczenie do dwóch odbiorników. Regulacja w takim przypadku będzie ilościowa (regulowany przepływ, stała temperatura). Ten sposób regulacji jest najczęściej stosowany do szybkiego przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zalety zaworów trójdrożnych Pozwalają na płynną regulację temperatury wody grzewczej, co pozwala optymalnie wykorzystać paliwo.

  • idealne dla instalacji wodnych ze źródłem ciepła odpornym na korozję;
  • dla wszystkich rodzajów ogrzewania akumulacyjnego;
  • do regulacji rozbudowanych systemów grzewczych;
  • do systemów grzejnikowych;
  • do ogrzewania podłogowego.

Sposoby podłączenia zaworów mieszających Zawory mieszające są tak skonstruowane, że można je montować w różny sposób, po lewej lub po prawej stronie kotła. Możliwe jest to dzięki obróceniu dźwigni sterującej mieszacza oraz dwustronnej tabliczce z lustrzaną skalą. Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła. Zalecane jest, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około do 0,8 do 1,1 m od osi rury powrotnej obwodu grzewczego. Wszelkie szczegółowe informacje oraz schematy związane z odpowiednim montażem zaworów wraz z napędami, dołączane są wraz z urządzeniami.
UWAGA: Z konstrukcyjnego wykonania wynika, że mieszacze nie mają właściwości zaworów odcinających i nie mogą gwarantować całkowitej szczelności nawet w położeniach krańcowych (zamkniętych). Przy pomiarze stwierdzono, że nieszczelność ta waha się w granicach 2 - 3 % całkowitego przepływu. UWAGA: Podłączenia zaworu mieszającego do sytemu grzewczego mogą dokonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone, np. współpracujący z nami serwisanci.

ZOBACZ KATALOG ZAWORÓW MOSIĘŻNYCH

ZOBACZ KATALOG ZAWORÓW ŻELIWNYCH

3 - DROGOWE ZAWORY MIESZAJĄCE, MOSIĘŻNE - GWINTOWANE WEWNĘTRZNIE
3 - way brass distribution and mixing valves, thread/thread

Zawory AMV 3D to trzy drogowe mosiężne zawory mieszające mające zastosowanie w układach dla instalacji centralnego ogrzewania i wymienników ciepła. Oferujemy Państwu te urządzenia w przedziale średnic DN20 - 3/4'', DN25 - 1'' oraz DN32 - 5/4''. Większe średnice - tylko zawory żeliwne.

3 - DROGOWE ZAWORY MIESZAJĄCE, ŻELIWNE - GWINTOWANE WEWNĘTRZNIE
3 - way brass distribution and mixing valves, thread/thread

TERMOMIX 3D to trzy drogowe żeliwne zawory mieszające o zwiększonym przepływie, mające zastosowanie w układach dla instalacji centralnego ogrzewania i wymienników ciepła.
Oferujemy Państwu te urządzenia w przedziale średnic DN40 - 6/4''oraz DN50 - 2''. Na indywidualne zamówienie także zawory żeliwne mniejsze DN20, DN25 i DN32.

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń